top of page

JSDHO  MUKAŘOV

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Počet členů:      16
Technika: 
CAS 20 T815 Terrno
DA Mercedes Benz 4x4 
DA WV Transporter
Zásahová jednotka.jpg

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO je jednotka dobrovolných hasičů obce Mukařov (JSDHO Mukařov) zařazena do kategorie JPO III/1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 a územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace.  Výjezd jednotky je dle vyhlášky č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO maximálně do 10 minut od vyhlášení poplachu.

JPO III obce Mukařov je tvořena člen občanských sdružení SDH Mukařov. Členové JSDHO jsou zařazeni do jednotky a provádějí svou činnost na základě „Dohody o členství“ uzavřené mezi nimi a obcí.

bottom of page