JSDHO  MUKAŘOV

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Počet členů:      16
Technika: 
CAS 20 T815 Terrno
DA Mercedes Benz 4x4 
DA WV Transporter

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO je jednotka dobrovolných hasičů obce Mukařov (JSDHO Mukařov) zařazena do kategorie JPO III/1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 a územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace.  Výjezd jednotky je dle vyhlášky č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO maximálně do 10 minut od vyhlášení poplachu.

JPO III obce Mukařov je tvořena člen občanských sdružení SDH Mukařov. Členové JSDHO jsou zařazeni do jednotky a provádějí svou činnost na základě „Dohody o členství“ uzavřené mezi nimi a obcí.

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů Mukařov

Sportovní 62,

25162 Mukařov

IČ: 16556771

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna

232308290/0300​​

Telefon:

Starosta sboru:         602/169 970 

Vedoucí mládeže:    775/171 101

www.hasicimukarov.cz

hasicimukarov@hasicimukarov.cz

Napište nám
  • Facebook Sociální Icon