top of page
Historie sboru

Mukařov vesnička malá v klínu černých lesů kolem gotického kostelíka a prastarého hřbitova stulená,  má již starou tradici. Poloha a močálovité okolí nasvědčuje tomu, že již v dávnověku Mukařov byl osadou. Svědčí o tom vykopávky mincí a prastaré pohřebiště na zahradě čp.23 a dochované unikáty v archivech Národního muzea a ministerstva vnitra.
Život přinášel zápas člověka s osudem, radosti i starosti. Stáří Mukařova dosvědčují Pražské záznamy počínající sporem o faru v letech 1393-1427. Revolta českých stavů proti Ferninandu I. – krvavému dolehla i na naši obec. Z kvetoucí bohaté vsi zůstaly jen rozvaliny, grunty byly opuštěny, vše propadlo zkáze, zarůstajíc lesem. Dalo asi nové vrchnosti mnoho práce, aby panství po Smiřických bylo zrestaurováno. Dochoval se Urbář panství Černokosteleckého z let 1622-1677 v Národním muzeu v Praze. Obec Mukařov s „Vostatním penízem“ Budy byla téměř vylidněna. Z nové doby se datuje pobyt zakladatele Sokola Dr.Miroslava Tyrše ve vile naproti kostelu a herce Theodora Pištěka v začátku 19.století.

zALOŽENÍ.png
Slavnostní foto k založení hasičů v Mukařově v roce 1931

Toto staročeské pořekadlo mělo v minulostí větší oprávnění než v době dnešní. Obyvatelé obcí a měst se báli nesmírně, jak označovalo pořekadlo „Bojí se ho jako  ohně“. Oheň často zničil celý majetek. Stavení do základů, zásoby píce pro dobytek. Ohrožoval zdraví a životy lidí, ale i hospodářských zvířat. Likvidace se prováděla svépomocí zprvu jednoduchými hasebními prostředky.

Velký obrat ve způsobu hašení požárů nastal po zakládání sborů dobrovolných hasičů. První hasičský sbor v Čechách byl založen ve Velvarech v roce 1864 po vzoru města Hamburku. Postupně vznikaly sbory i v našem okolí, například v Říčanech v roce 1874. Tehdejší sbory plnily úlohu boje proti požárům, ale i kulturní, sportovní a společenskou. K získávání a předávání zkušeností se spojovaly v župy, které zpravidla odpovídaly politickým okresům.

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Mukařově se datuje ke dni 31. 12. 1931. Usnesením obecního zastupitelstva z 21.12.1931 bylo schváleno založení sboru. Dle dochovaných záznamů měl sbor při založení 4 členy čestné a zakládající, 12 členů činných, 13 přispívajících. První členové však skládali slib a jsou v evidenci od ledna 1931. Prvním starostou byl zvolen Václav Komárek, velitelem Josef Březina, podvelitelem Josef Kovařík, zbrojmistrem Antonín Krampera, jednatelem Josef Dittrich a pokladníkem Alois Matějka. Samaritánskou stráž měl svěřenu Alois Stárek, vzdělavatele a knihovníka měl na starost Alois Ondrouch. Členy sboru byli : Ladislav Seibert-starosta obce, Antonín Šubrt – hostinský, Jan Svoboda,Vaclav Kalaš a  Václav Říha. Osmdesátiletou historii psaly jednotlivci, ale i celé rodinné klany. Každé desetiletí přinášelo nové podmínky vývoje,radosti,strasti, ale také úspěchy, ke kterým se budeme vracet ve vzpomínkách na našich stránkách.

bottom of page