top of page
Evidence pálení 

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a Informačním střediskem hasičského záchranného sboru příslušného kraje

Výstražné signály varování obyvatelstva 

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“.

Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

Výuková videa pro veřejnost

Představujeme Vám video projekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s názvem „OČMU“ – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

bottom of page